Връх Марагидик в близост до къщата за гости предлага незабравими туристически емоции.

Туризъм

От тук можете да откриете очарованието на пешеходния туризъм. В района се намират най-красивите гори и била на Средна Стара планина. Има изградени екопътеки - пешеходни и конна, които ще разкрият красотата на този край. Ще се насладите на Видимското и Триградското пръскало, ще посетите пещерата Водните дупки. Ще се изкачите на върховете Ботев, Марагидик и Острец. Хижите  Тъжа и Плевен също ви очакват.

В Национален парк “Централен Балкан” има девет строги резервата: “Боатин”, “Царичина”, “Козя стена”, “Стенето”, “Северен Джендем”, “Пеещи скали”, “Соколна”, “Джендема” и “Стара река”.

 

 

 

 

 

 

 

Те представят образци от естествени екосистеми, които включват характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Това са територии от първостепенна природозащитна важност – първа категория според класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

 Видимско пръскало

Видимското пръскало е втория по височина водопад в България. Той се намира в източната част на огромния скален венец на резерват Северен Джендем - величествена, почти отвесна скала, достигаща на места 500 метра височина. Водите от западните склонове на връх Юрушка грамада и от източните на връх Параджика, дават началото на малка рекичка, устремена на север. Тя протича през алпийска поляна и се хвърля в страховитата бездна, за да заискри сребърната дъга на Видимското пръскало. Височина на пръскалото - 80 метра.

Триглавско пръскало

Водопадът е разположен в масива Триглав, в живописната местност Смесите. Височината на водопада е 77 метра. Водата му потича под моста и се влива в река Тъжа. Под него има буен карстов извор и малка пещера, в която до късно през лятото се запазва лед.

 Пещера Водните дупки

Пещерата се намира югоизточно от хижа Плевен, в северния склон на масива на връх Ботев. Надморската й височина е 1400 м. Общата дължина на пещерата е 813 м, а денивелацията й - 2 м / + 15 м. Има два входа, разположени един над друг. Горният е сух, а от долния изтича подземен поток. Във вътрешността на пещерата галериите, тръгващи от двата входа се съединяват. Температурата на подземната река е 5oС.

Водните дупки е предпочитано място за много видове прилепи. Понякога даже и мечка може да я избере за почивка или зимовище.
 

 

 

 

 

Екопътека: 

 

 

 

 

 

 

 Пешеходни маршрути в региона на град Априлци:

Град Априлци (квартал Видима) - Видимско пръскало (4 часа)

Град Априлци (Острец) - Дългата поляна - хижа Тъжа (3 часа)

Град Априлци (Видима) - местността Мазането - хижа Плевен - връх Ботев - хижа Рай

Хижа Тъжа, Русалиите, заслон Маринка, връх Ботев

Квартал Острец, Христова стружна, хижа Тъжа, връх Марагидик

Хижа Плевен, пещера Водните дупки, хижа Плевен

Хижа Плевен, Поленици, връх Жълтец, Пещта, хижа Плевен

Хижа Плевен, връх Ботев, хижа Рай, Баш мандра, хижа Плевен

Местност Мазането - хижа Плевен - връх Ботев - хижа Плевен - местност Мазането

Хижа Тъжа – връх Русалка (Марагидик) – 1.15 часа

Хижа Тъжа – връх Ботев – 4.30 часа

 

За тази страница са ползвани материали от сайта www.apriltsi.org